Chính sách bảo mật

Giới thiệu:

Xemdagatructiep.co (“Trang web”) tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng trang web của chúng tôi và các dịch vụ liên quan (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ các loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chúng tôi chia sẻ thông tin đó với ai. Vui lòng xem kỹ Chính sách quyền riêng tư này trước khi sử dụng Dịch vụ.

Thông tin chúng tôi thu thập:

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin: Thông tin cá nhân: Thông tin này bao gồm thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng trực tiếp bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành.

Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân khi bạn:
Đăng ký trên trang web
Để lại nhận xét về bài viết trên blog
Tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi
Liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu liên hệ của chúng tôi
Thông tin phi cá nhân: Thông tin này bao gồm thông tin không thể được sử dụng để nhận dạng trực tiếp bạn, chẳng hạn như dữ liệu nhân khẩu học, thống kê sử dụng tổng hợp và tùy chọn duyệt web. Chúng tôi tự động thu thập Thông tin phi cá nhân thông qua cookie và các công nghệ tương tự.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
Để cung cấp và cải thiện Dịch vụ
Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web
Để gửi cho bạn thông tin tiếp thị nếu bạn đã chọn tham gia
Để trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn
Để ngăn chặn gian lận và lạm dụng
Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý

xemdagatructiep.co Hoàn tiền 3.88% hàng tuần tại Đá Gà

Chia sẻ thông tin của bạn:

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:
Với sự đồng ý của bạn
Cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi vận hành Dịch vụ
Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án
Để điều tra hành vi gian lận hoặc lạm dụng tiềm ẩn
Để bảo vệ quyền hoặc sự an toàn của chính chúng tôi, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng

Lưu trữ dữ liệu:

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn và tuân thủ luật hiện hành.

Lựa chọn của bạn:

Bạn có các lựa chọn sau liên quan đến Thông tin cá nhân của mình:
Bạn có thể truy cập và cập nhật Thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.
Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi cho bạn.
Bạn có thể yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

Bảo vệ:

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có trang web hoặc đường truyền internet nào hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho Thông tin cá nhân của bạn.

Những đứa trẻ:

Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email được bảo vệ]
Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này:

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên Trang web. Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào.

Liên hệ chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]